Trochę podstawowych faktów o mieście.

1636r.   Pierwsze wzmianki o Druskiennikach w źródłach pisemnych.

20 czerwca 1794r. Wielki Książę Litewski i Król Polski Stanisław August Poniatowski zawarli dekret, którym ogłosili Druskienniki miejscowością leczniczą.

1835r.   Ignacy Fonberg, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, dokonał badań składu chemicznego wody mineralnej i ogłosił wyniki.

1837r.   Imperator Rosji Mikołaj I zatwierdził projekt założenia uzdrowiska Druskienniki.

1838r.   Dworzanin Siwicki urządził w Rotnice (Ratnyčia) pierwszy prywatny ośrodek terapii (lecznicę), do którego słona woda z Druskiennik była dostarczana w beczkach.

Środek XIX w.  Druskienniki – trzecie uzdrowisko Imperium Rosyjskiego pod względem popularności po Krymie i Kaukazie.

1870r.   Targi rękodzielnictwa Imperium Rosyjskiego w Petersburgu, na których woda mineralna „Naša” (“Nasza”) z Druskiennik za właściwości lecznicze została nagrodzona na „Opinią Honorową”.

Koniec XIX w.  w Druskiennikach został otwarty jeden z pierwszych salonów fotografii na Litwie.

1889r.   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przy współpracy z Ministerstwem Finansów, za zgodą generał-gubernatora Wilna, Kowna i Grodna nadało Druskiennikom status miasteczka.

1894r.   Otwarcie pierwszej murowanej lecznicy na 150 miejsc (obecnie – hotel Europa Royale Druskininkai).

1908r.   Pierwszy marszrutowy autobus na Litwie, który przewoził pasażerów z Dworca Kolejowego w Porzeczu (Poriečė) do hotelów w Druskiennikach.

1913r.   W Druskiennikach odbywało leczenie 9 % ogólnej liczby gości uzdrowisk rosyjskich.

1924-1939r. W Druskiennikach działała lecznica/park  lekarki Eugenii Lewickiej, oferujący leczenie słońcem, powietrzem i ruchem. (Patrz: Znani ludzie).

1952r.   Stanowisko zarządzającego Parkiem Leczniczej Kultury Fizycznej Uzdrowiska Druskieniki (byłym parkiem E. Lewickiej) zostało objęte przez Karola Dinejkę (Karolis Dineika) (Patrz: Znani ludzie).

1955r.    Uzdrowisko zaczęło działać przez cały rok.

1960r.   Otwarcie lecznic borowinowych (obecnie – Lecznica Druskienicka).

1980r.   Otwarcie lecznicy wodnej (obecnie – Park Wodny w Druskiennikach).

2001r.   Otwarcie muzeum rzeźb sowieckich Park Grutas.

2003r.   Czasopismo “Newsweek” zakwalifikowało Druskienniki do dziesiątki najlepszych uzdrowisk balneologicznych w Europie.

30 maja 2008r. Wręczenie Honorowego Sztandaru Rady Europy.